• Ordning och reda på din data

  • Vi hjälper dig att få struktur

  • Få insikt i detaljerna i din affär

Vi använder främst QlikView som verktyg. Exempel på områden som vi besitter spetskompetens inom.

Energi

Tillsammans så besitter vi över 20 års erfarenhet om energimarknaden.

HR

Vi tror starkt på att ett företags viktigaste resurs är dess anställda. Har man bra koll på hur dom anställda mår så vet man också hur företaget mår.

Budget & Prognos

Vi samarbetar med Konsultnet kring lösningar för Budget & Prognos med deras verktyg EffectPlan.