Qlik - QlikView

Lundaföretaget QlikTech blev världskänt för sitt revolutionerande verktyg för beslutsstöd och Business Discovery – QlikView. Qlik som företaget numera heter är det snabbast växande företaget inom Business Intelligence enligt analysföretaget IDC och är noterat på Nasdaq OMX sedan 2010 (NASDAQ:QLIK). Qlik anses vara den ledande leverantören av nästa generations BI-lösningar som Qlik kallar för Natural Analytics. Blink har partneravtal med Qlik vilket bland annat innebär att vi är certifierade, utbildade och tar ett totalansvar för kunden.

Läs mer

Expektra

Expektra erbjuder molndatatjänsten Expektra Link som enkelt förser ditt Excel-ark eller din QlikView-lösning med realtidstillgång till senaste marknadsdata. Expektra är idag distributör av marknadsdata från bl.a. Nord Pool Spot, Nasdaq OMX Commodities, Svensk Kraftmäkling etc. Blink har partneravtal med Expektra vilket bland annat innebär att vi kan sälja, implementera samt supportera deras tjänster.

Läs mer

NPrinting

Vizubi som är utvecklaren bakom NPrinting erbjuder NPrinting som enkelt använder din data från QlikView, CRM, ERP och andra externa system för att automatiskt fylla i och underhålla mottagare och distributionslistor. Med drag-and-drop funktionalitet kan ni skapa Word, Excel, PowerPoint och HTML-rapportmallar, fördela befintliga QlikView-rapporter i PDF-och andra format för att dra nytta av det arbete du redan har gjort i QlikView. NPrinting är rapporteringsverktyget där er organisation får ut mer av QlikView. Ni skapar enkla och effektiva rapporter utan manuellt arbete och ser till att rätt information når rätt person vid rätt tillfälle. Blink har partneravtal med Vizubi vilket bland annat innebär att vi kan sälja, implementera samt supportera NPrinting.

Läs mer